Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2015
Випуск 23
Автори Жук М., Кіндибалюк Адріана
Назва статті Застосування методу Канторовича для розв’язування диференціального рівняння в частинних похідних четвертого порядку
Анотація Досліджено теоретичні аспекти застосовності методу Канторовича для розв’язування лінійної двовимірної крайової задачі з диференціальним рівнянням четвертого порядку зі змінними коефіцієнтами. Згідно з цим методом розв’язування вихідного диференціального рівняння зводиться до розв’язування відповідної цьому рівнянню лінійної системи звичайних диференціальних рівнянь четвертого порядку – системи методу Канторовича. Введено поняття узагальненого розв’язку системи методу Канторовича, обґрунтовано його існування та єдиність. Визначено збіжність методу Канторовича, отримано оцінку швидкості збіжності. Подано рекомендації щодо вибору систем координатних функцій.
Мова Українська
PDF формат Жук М., Кіндибалюк Адріана 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти