Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2015
Випуск 23
Автори Ярошко О., Подлевський Б., Хлобистов В.
Назва статті Градієнтний метод розв’язування лінійної багатопараметричної задачі на власні значення
Анотація Застосовано варіаційний підхід для розв’язання багатопараметричної задачі на власні значення. Доведено еквівалентність спектральної задачі та відповідної варіаційної задачі. Побудовано чисельний метод для відшукання розв’язку варіаційної задачі, доведено локальну збіжність цього методу. Крім того, проведено та проаналізовано числові експерименти, які ілюструють роботу методу.
Мова Українська
PDF формат Ярошко О., Подлевський Б., Хлобистов В. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти