Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2015
Випуск 23
Автори Кунинець А., Кутнів М.
Назва статті Методи Рунге–Кутта четвертого порядку точності для нелінійних звичайних диференціальних рівнянь другого порядрку з сингулярністю першого роду
Анотація Досліджено чисельні методи розв’язування задачi Кошi для нелiнiйних звичайних диференцiальних рiвнянь другого порядку з сингулярнiстю в точці . Побудовано нові однокрокові чисельні методи (розвинення в ряд Тейлора та типу Рунге–Кутта), які дають змогу знайти розв’язок задачі з четвертим порядком точності.
Мова Українська
PDF формат Кунинець А., Кутнів М. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти