Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2015
Випуск 23
Автори Борачок І., Хапко Р.
Назва статті Про чисельне розв’язування задачі Діріхле для рівняння Лапласа в тривимірних двозв’язних областях
Анотація Розглянуто наближене розв’язування крайової задачі Діріхле для рівняння Лапласа у тривимірних двозв’язних областях, яка виникає при розгляді різноманітних обернених задач. За допомогою теорії потенціалу отримано коректну, у відповідних просторах, систему граничних інтегральних рівнянь першого роду. Чисельне розв’язування виконано дискретним проекційним методом з використанням спеціальних кубатурних формул. Виявлено супералгебричну швидкість збіжності наближених розв’язків, що підтверджено наведеними результатами чисельних експериментів.
Мова Українська
PDF формат Борачок І., Хапко Р. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти