Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2015
Випуск 23
Автори Бігун Р., Цегелик Г.
Назва статті Модифікований чисельний метод мінорантного типу відшукання екстремуму довільних гладких і негладких опуклих функцій двох дійсних змінних
Анотація Розглянуто модифікацію чисельного методу мінорантного типу відшукання екстремуму довільних гладких і негладких опуклих функцій двох дійсних змінних, яка забезпечує більшу швидкість збіжності.
Мова Українська
PDF формат Бігун Р., Цегелик Г. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти