Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2015
Випуск 23
Автори Бартіш М., Ковальчук О.
Назва статті Дослідження трикрокового різницевого аналогу методу зі швидкістю збіжності 1+sqrt(2) для розв’язування систем нелінійних рівнянь
Анотація Запропоновано трикрокову різницеву модифікацію методу зі швидкістю збіжності 1+sqrt(2) для розв’язування нелінійних операторних рівнянь. Доведено збіжність методу. Проведено чисельні експерименти на тестових задачах, виконано порівняння з базовим методом, зроблено висновки щодо отриманих результатів. Апробація методу підтверджує теоретичні дослідження.
Мова Українська
PDF формат Бартіш М., Ковальчук О. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти