Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2014
Випуск 22
Автори Стельмащук В., Шинкаренко Г.
Назва статті Числове моделювання динамічних задач піроелектрики
Анотація За математичну модель взаємодії механічних, електричних і теплових полів в піроелектричному стрижні, що перебуває під дією імпульсного навантаження, використано початково-крайову задачу піроелектрики в термінах невідомих пружного зміщення, електричного потенціалу та приросту температури. Алгоритм розв’язування цієї задачі вживає формулювання відповідної варіаційної задачі, напівдискретизацію Гальоркіна за просторовою змінною з кусково-лінійними та кусково-квадратичними базисними функціями методу скінченних елементів (МСЕ) та однокрокову рекурентну схему інтегрування в часі.
Мова Українська
PDF формат Стельмащук В., Шинкаренко Г. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти