Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2014
Випуск 22
Автори Мильо О., Холявка Я.
Назва статті Сумісні наближення значень еліптичних функцій Вейєрштрасса та Якобі
Анотація Нехай p(z), sn z ? алгебрично незалежні еліптичні функції Вейєрштрасса та Якобі з алгебричними інваріантами та еліптичним модулем, (2w1,2w3) і (4K,2iK') ? пари основних періодів p(z), sn z. Отримано оцінку сумісного наближення p(4K), sn 2w1.
Мова Українська
PDF формат Мильо О., Холявка Я. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти