Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2014
Випуск 22
Автори Кіндибалюк Аркадій, Шинкаренко Г.
Назва статті Застосування кусково-степеневих апроксимацій МСЕ для сингулярно збурених задач адвекції-дифузії-реакції
Анотація На прикладі сингулярно збурених задач адвекції – дифузії та адвекції – дифузії – реакції доведено ефективність застосування кусково-степеневих базисних функцій. Проаналізовано результати обчислювальних схем за різних способів вибору параметра кусково-степеневих апроксимацій. Розглянуто модельні задачі як з постійними та зі змінними коефіцієнтами.
Мова Українська
PDF формат Кіндибалюк Аркадій, Шинкаренко Г. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти