Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2014
Випуск 22
Автори Душкін В.
Назва статті Моделі розсіяння електромагнітних хвиль на імпедансних стрічках, розташованих у діелектричному шарі та на його поверхні
Анотація Побудовано математичну модель дифракції Е-поляризованої хвилі на структурі, яку розглядають. Вихідна третя крайова задача для рівняння Гельмгольца зведена до системи граничних інтегральних рівнянь за допомогою методу параметричних уявлень інтегральних перетворень.
Мова Українська
PDF формат Душкін В. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти