Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2014
Випуск 22
Автори Венгерський П.
Назва статті Про задачу сумісного руху поверхневих і ґрунтових потоків на території водозбору
Анотація Для опису водних потоків найчастіше розглядають різні підходи, які зводяться до опису деякого типу потоків, наприклад, поверхневі потоки, або опис руху підземних вод у насиченій і ненасиченій зонах ґрунту тощо. Для обчислення загальної маси води вихідні результати однієї задачі використовують як вхідні початкові дані для розв’язування іншої задачі. Описано сумісний рух основних видів водних потоків, а саме поверхневого та ґрунтового стоків. Наведено диференціальні рівняння для опису цих видів потоків, виведено умови їхньої взаємодії. Побудовано початково-крайові та варіаційні задачі, показано на тестовому прикладі зміни основних характеристик потоків залежно від різних крайових, контактних і початкових умов.
Мова Українська
PDF формат Венгерський П. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти