Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2014
Випуск 22
Автори Недашковська А.
Назва статті Розв’язування задачі на власні значення з багатьма невідомими
Анотація Запропоновано й обґрунтовано ітераційний метод знаходження одного з розв’язків системи задач на власні значення. Означено деякі терміни та узагальнено об’єкти, які розглядають. Проведено чисельні експерименти.
Мова Українська
PDF формат Недашковська А. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти