Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2014
Випуск 22
Автори Бартіш В.
Назва статті Трикроковий алгоритм з пам’яттю мінімізації функцій
Анотація Використовуючи ідею трикрокових ітераційних методів, запропоновано нову моди¬фікацію з пам’яттю розв’язування задач мінімізації. Теоретично обґрунтовано збіжність методу, виконано практичну реалізацію і проведено порівняння з трикроковим методом Ньютона.
Мова Українська
PDF формат Бартіш В. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти