Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2014
Випуск 22
Автори Анісімова Н., Сеньо П.
Назва статті Множина ефективних ітераційних інтервальних методів розв’язування систем трансцендентних рівнянь, що не потребують обертання інтервальних матриць
Анотація Запропоновано та досліджено параметризовану множину інтервальних методів без обертань інтервальних матриць для знаходження всіх дійсних розв’язків систем алгебричних і трансцендентних рівнянь у заданому початковому інтервалі. Отримано умови, при реалізації яких кожен метод з цієї множини методів збігається з високим порядком збіжності. Проведені числові експерименти підтверджують отримані теоретичні висновки.
Мова Українська
PDF формат Анісімова Н., Сеньо П. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти