Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2014
Випуск 21
Автори Черняхівський В.
Назва статті Задачі побудови простого ланцюга графа для зв’язаних серединних умов
Анотація Розглянуто задачу побудови максимального простого ланцюга графа. Вершини ланцюга повинні задовольняти зв’язані серединні умови. Побудовано означення серединних умов типу 4 і 5 для випадку взаємної залежності вершин. Сформульовано та доведено твердження про властивості конструктивної повноти зв’язаних серединних умов щодо вершин і шляхів.
Мова Українська
PDF формат Черняхівський В. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти