Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2014
Випуск 21
Автори Романюк В.
Назва статті Інваріант очікуваного значення за розподілом ймовірностей як оптимальною стратегією другого гравця у грі з гарантованою мінімізацією абсолютних відхилень
Анотація Досліджуєтмо задачу про те, чи залишається незмінним очікуване значення за розподілом імовірностей, який визначається гарантованою мінімізацією абсолютних відхилень серед зафіксованих N значень деякого фактора об’єкта. Для цього доведено, що таке очікуване значення як скалярний добуток N-вимірної точки й оптимальної стратегії другого гравця за відповідною матричною NxN-грою є інваріантом цієї стратегії на опуклому компакті, який є множиною всіх оптимальних стратегій другого гравця. Доведення допомагає в оцінюванні фактора об’єкта, хоча й цей інваріант приводить дослідника до задачі вибору на тому опуклому компакті, коли потрібно виділити особливий розподіл імовірностей.
Мова Англійська
PDF формат Романюк В. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти