Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2014
Випуск 21
Автори Коссак О., Холявка Я.
Назва статті Криптування з використанням еліптичної кривої
Анотація Розглянуто криптосхему, засновану на протоколі Діффі-Геллмана для кільця Zp та групи точок еліптичної кривої Вейєрштрасса. Запропонований алгоритм має достатній рівень безпеки при невеликих обчислювальних затратах.
Мова Українська
PDF формат Коссак О., Холявка Я. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти