Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2014
Випуск 21
Автори Кіндибалюк Аркадій, Шинкаренко Г.
Назва статті Властивості кусково-степеневих апроксимацій МСЕ для сингулярно збурених задач адвекції-дифузії-реакції
Анотація Доведено апроксимативність та лінійну незалежність кусково-степеневих базисних функцій. Проведено апріорний аналіз похибки степеневих апроксимацій. Доведено збіжність степеневих апроксимацій за різних способів вибору параметра апроксимації.
Мова Українська
PDF формат Кіндибалюк Аркадій, Шинкаренко Г. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти