Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2014
Випуск 21
Автори Жук М., Кіндибалюк Адріана, Щербина Н.
Назва статті Аналітико-числовий підхід до розв’язування задачі про згин прямокутних ортотропних пластин на пружній основі
Анотація Розглянуто аналітико-числовий підхід до розв’язування задачі про згин прямокутної ортотропної пластини на пружній основі за дії статичного трансверсального навантаження. Реакція основи відповідає моделі Вінклера–Пастернака. Краї пластини жорстко закріплені. Дослідження проведено з залученням класичної теорії пластин Кірхгофа–Лява. З використанням методу Канторовича розглядувана задача зредукована до одновимірної крайової задачі, розв’язок якої побудовано матрицантним числово-аналітичним методом. Подано теоретичні аспекти алгоритму. Отриманий розв’язок дає змогу проаналізувати вплив характеристик пластини, жорсткості пружної основи на прогин пластини за дії поперечного навантаження.
Мова Українська
PDF формат Жук М., Кіндибалюк Адріана, Щербина Н. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти