Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2014
Випуск 21
Автори Єлейко Я., Щербина Ю., Дмитрів С.
Назва статті Визначення поняття ризику за допомогою теорії нечітких множин
Анотація Доведено тісний зв’язок класичної теорії ймовірностей, теорії нечітких множин і можливість застосування цієї теорії в економічних цілях. На підставі теорії нечітких множин визначено поняття усередненої міри, ризику та міри ризику.
Мова Українська
PDF формат Єлейко Я., Щербина Ю., Дмитрів С. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти