Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2014
Випуск 21
Автори Цегелик Г., Глебена М.
Назва статті Апарат некласичних мінорант Ньютона функцій, заданих таблично, та його використання для наближення функцій
Анотація Побудовано апарат некласичних мінорант Ньютона функцій однієї дійсної змінної, заданих таблично, використано цей апарат для оцінки точності наближення функцій некласичними мінорантами Ньютона.
Мова Українська
PDF формат Цегелик Г., Глебена М. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти