Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2014
Випуск 21
Автори Сеньо П.
Назва статті Арифметика лінійних функціональних інтервалів
Анотація Запропоновано і розроблено арифметику лінійних інтервальних обмежників, яка є узагальненням інтервальної арифметики. Доведено, що множина лінійних функціональних інтервалів при так означених операціях над ними є квазілінійним простором. Запропонована арифметика дає змогу розробляти ефективні методи розв’язування на цій підставі нерівностей, рівнянь, задач оптимізації, побудови квадратурних формул тощо.
Мова Українська
PDF формат Сеньо П. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти