Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2014
Випуск 21
Автори Бартіш М., Огородник Н.
Назва статті Трикроковий ітераційно-різницевий метод мінімізації функцій з кубічним порядком збіжності
Анотація Використовуючи ідею трикрокових алгоритмів [2], побудовано новий варіант трикрокового ітераційно-різницевого методу розв’язування задач безумовної мінімізації з кубічним порядком збіжності на базі методу з [1]. Теоретично обґрунтовано збіжність методу. Виконано числові експерименти, зроблено висновки про ефективність і можливість застосування запропонованого алгоритму.
Мова Українська
PDF формат Бартіш М., Огородник Н. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти