Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2014
Випуск 21
Автори Грицько Б., Сибіль Ю.
Назва статті Стаціонарна задача теплопровідності в неоднорідній області з граничними умовами трансмісійного типу
Анотація Розглянуто стаціонарну задачу теплопровідності в обмеженій області з включенням у випадку, коли температура є неперервною у всій області, а теплові потоки через границю включення залежать від властивостей середовища і є розривними. З погляду математичної моделі ця задача описується еліптичним рівнянням другого порядку з розривними коефіцієнтами та граничними умовами трансмісійного типу. На підставі варіаційного формулювання цієї задачі доведено існування та єдиність розв’язку у відповідних функціональних просторах. У випадку, коли коефіцієнти еліптичного оператора кусково- постійні, гранична задача зведена до системи інтегральних рівнянь, для розв’язання якої застосовано метод колокації з використанням граничних елементів як базисних функцій. Проведено чисельний аналіз конкретних задач.
Мова Українська
PDF формат Грицько Б., Сибіль Ю. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти