Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2014
Випуск 21
Автори Гарасим Я., Остудін Б.
Назва статті Щодо можливості відтворення граничних потенціалів за відомим розподілом осесиметричного електростатичного поля
Анотація Розглянуто одну обернену задачу осесиметричної електростатики, пов’язану з ефективним відтворенням граничного потенціалу за відомими значеннями в певних точках на осі симетрії. Відповідні дослідження проводили шляхом обчислювальних експериментів на підставі інтегрального подання розв’язку. Забезпечення потрібної точності наближеного розв’язку початкового інтегрального рівняння та його відтворення за наявності різного рівня збурень заданого поля на осі симетрії проводили методом регуляризації на обраному компакті.
Мова Українська
PDF формат Гарасим Я., Остудін Б. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти