Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2013
Випуск 20
Автори Черняхівський В.
Назва статті Ізольовані серединні умови та їхні властивості для задачі максимізації побудови простого ланцюга графа
Анотація Для задачі побудови максимального простого ланцюга графа визначено поняття серединної умови. Побудовано означення серединних умов типу 1, 2 і 3 для випадку взаємної незалежності вершин графа. Визначено поняття конструктивної повноти ізольованих серединних умов. Сформульовано та доведено твердження про властивості серединних умов щодо конструктивної повноти.
Мова Українська
PDF формат Черняхівський В. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти