Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2013
Випуск 20
Автори Назаренко О., Карпуша М.
Назва статті Специфікація, ідентифікація та розв’язання задачі статичної оптимізації у випадку слабоформалізованих систем
Анотація Запропоновано метод ідентифікації та оптимізації системи з невизначеним законом розвитку за допомогою економетричного аналізу. Розглянуто статичну оптимізацію ідентифікованої моделі, в якій для специфікації цільової функції використано транслогарифмічну функцію, а для побудови системи обмежень - лінійні функціональні форми. Апробацію побудованих алгоритмів провели на даних часових рядів реальних макроекономічних систем.
Мова Українська
PDF формат Назаренко О., Карпуша М. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти