Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2013
Випуск 20
Автори Мельничин А., Цегелик Г.
Назва статті Порівняльний аналіз оптимальних моделей індексу в індексних методах організації файлів баз даних
Анотація Визначено параметри, за яких математичне сподівання кількості порівнянь, потрібних для пошуку елемента в індексі, організованого у вигляді повністю збалансованого індексного дерева, досягає мінімуму для заданої кількості елементів індексу. Проведено порівняльний аналіз оптимальних моделей індексу для різних законів розподілу ймовірностей звертання до його елементів.
Мова Українська
PDF формат Мельничин А., Цегелик Г. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти