Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2013
Випуск 20
Автори Кухарський В., Савула Я., Кривень І.
Назва статті Модифікований метод залишково-вільних бульбашок для розв’язування задач адвекції-дифузії з великими числами Пекле
Анотація Для розв’язування задач адвекції-дифузії з домінуючою адвекцією запропоновано числову схему, в якій поєднано дискретизацію залишково-вільними бульбашками та дискретизацію на ієрархічному базисі. У підсумку отримано метод, який має високу стійкість до осциляцій, при великих числах Пекле, високу швидкодію, простоту у розпаралеленні обчислень. Проведено числовий аналіз збіжності та швидкодії цього методу застосованого до двовимірної симетричної задачі з числом Пекле 10e10
Мова Українська
PDF формат Кухарський В., Савула Я., Кривень І. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти