Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2013
Випуск 20
Автори Душкін В.
Назва статті Математична модель розсіяння плоских хвиль на багатошарових імпедансних структурах
Анотація Запропоновано спосіб побудови математичних моделей дифракції електромагнітних хвиль на багатошарових не ідеально провідних відбиваючих структурах. Вихідні крайові задачі для рівнянь Гельмгольца з граничними умовами третього роду зведені до системи граничних інтегральних рівнянь першого роду. Виводячи інтегральні рівняння, застосували метод параметричного подання інтегральних операторів. Для чисельного розв’язування отриманих систем інтегральних рівнянь можна застосувати обчислювальні схеми методу дискретних особливостей або методу механічних квадратур.
Мова Англійська
PDF формат Душкін В. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти