Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2013
Випуск 20
Автори Гринкевич Н., Трушевський В., Щербина Н.
Назва статті Застосування штучної нейронної мережі до розв’язування задачі стоку мілкої води у кінематичному наближенні
Анотація Досліджено ефективність застосування нейронної мережі на підставі радіальних базисних функцій (РБФ) до розв’язування задачі стоку мілкої води у кінематичному наближенні. Побудовано РБФ-мережу з використанням мультиквадратичних базисних функцій. Навчання мережі полягає у мінімізації отриманого функціонала похибки. Розглянуто різні методики навчання нейронної мережі та наведено рекомендації щодо вибору найкращої з них. Проведено порівняльний аналіз отриманих чисельних результатів з використанням РБФ-мережі, методу скінченних елементів (МСЕ) та аналітичним розв’язком. РБФ-мережа дає змогу отримати ліпше наближення точного розв’язку порівняно з МСЕ, де кількість елементів значно перевищує кількість нейронів мережі, й може ефективно застосовуватись до розв’язування нелінійних задач стоку мілкої води.
Мова Українська
PDF формат Гринкевич Н., Трушевський В., Щербина Н. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти