Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2013
Випуск 20
Автори Музичук Ю.
Назва статті Чисельне розв’язування внутрішніх крайових задач для нескінченних систем еліптичних рівнянь
Анотація Розглянуто чисельне розв’язування крайових задач для нескінченних систем еліптичних рівнянь спеціального вигляду у тривимірних областях з ліпшицевою границею. Крайові задачі через відповідний аналог формули Гріна редуковано до систем граничних інтегральних рівнянь. Для чисельного розв’язування застосовано метод граничних елементів на підставі методу Гальоркіна. Подано результати чисельних експериментів.
Мова Українська
PDF формат Музичук Ю. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти