Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2013
Випуск 20
Автори Подлевський Б.
Назва статті Обчислення точних похідних детермінанта матриці
Анотація Запропоновано ефективний чисельний алгоритм обчислення точних похідних детермінанта матриці, який ґрунтується на LU–розкладі. Алгоритм дає змогу обчислити не тільки першу похідну детермінанта матриці, а й другу, що дає змогу застосовувати для обчислення нулів детермінанта (власних значень спектральної задачі) методи, які використовують другі похідні. Алгоритм порівнюють з відомим алгоритмом, основою якого є формула Якобі і показано його переваги за кількістю операцій, потрібних для обчислення першої похідної детермінанта.
Мова Українська
PDF формат Подлевський Б. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти