Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2013
Випуск 20
Автори Мочурад Л.
Назва статті Розпаралелення процедур чисельного розв’язування задач плоскої електростатики, які мають абелеві групи симетрій скінченних порядків
Анотація Розглянуто особливості розпаралелення процедур чисельного розв’язування задач плоскої електростатики з абелевими групами симетрій скінченних порядків. Вдосконалено загальну методику, яка ґрунтується на інтегральному зображенні шуканих розв’язків. Специфіку сформульованої проблеми враховано на підставі апарата теорії груп. Для підтвердження доречності розпаралелення означеної процедури проведено чисельні експерименти з використанням популярного програмного засобу OpenMP.
Мова Українська
PDF формат Мочурад Л. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти