Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2013
Випуск 20
Автори Квасниця Г., Чабан Ф., Шинкаренко Г.
Назва статті Аналіз задач про вимушені гармонійні вібрування пружних тіл та побудова надійних апроксимацій МСЕ для їхніх розв’язків
Анотація Сформульовано варіаційну задачу про амплітуди вектора швидкостей пружних зміщень тіла з миттєвою пам’яттю, яке виконує усталені вимушені коливання під впливом гармонійних навантажень заданої кругової частоти. Визначено умови коректності цього класу задач, досліджено енергетичні характеристики їхніх розв’язків і знайдено апріорні оцінки збіжності їхніх апроксимацій методом скінченних елементів (МСЕ). На доповнення цьому побудовано апостеріорні оцінювачі похибок (АОП) апроксимацій МСЕ, які допомагають обчислити розподіл енергетичних норм похибок шляхом розв’язування локальних задач про лишки на кожному скінченному елементі.
Мова Українська
PDF формат Квасниця Г., Чабан Ф., Шинкаренко Г. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти