Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2013
Випуск 20
Автори Бартіш М., Огородник Н.
Назва статті Трикроковий ітераційний метод мінімізації функцій з кубічним порядком збіжності
Анотація Використовуючи ідею трикрокових алгоритмів [1], побудовано новий варіант трикрокового методу розв’язування задач безумовної мінімізації з кубічним порядком збіжності на базі методу з [3]. Теоретично обґрунтовано збіжність методу. Виконано числові експерименти та зроблено висновки про ефективність і можливість застосування запропонованого алгоритму.
Мова Українська
PDF формат Бартіш М., Огородник Н. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти