Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2013
Випуск 19
Автори Годич О., Кушнір П., Щербина Ю.
Назва статті Апроксимація простору станів і дій штучними нейронними мережами в задачах навігації
Анотація Розглянуто доцільність використання штучних нейронних мереж як апроксиматора для розв’язання задачі навігації. Створено програмне забезпечення для автоматизації проведення експериментів. Розглянуто різні підходи подання простору станів і дій. Проведено аналіз впливу параметрів і структури штучної нейронної мережі на швидкість навчання та якісні характеристики стратегії, отриманої після навчання. На підставі проведеного аналізу побудовано штучну нейронну мережу, здатну отримати близьку до оптимальної стратегію з використанням порівняно невеликої навчальної вибірки.
Мова Українська
PDF формат Годич О., Кушнір П., Щербина Ю. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти