Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2013
Випуск 19
Автори Сибіль Ю.
Назва статті Задача Неймана для еліптичного рівняння другого порядку в обмеженій області з тонким включенням
Анотація Розглянуто задачу Неймана для еліптичного рівняння другого порядку в обмеженій області з тонким включенням, яке моделюється у вигляді розімкнутої двосторонньої ліпшицевої поверхні. Граничні умови задані на цій розімкнутій поверхні та на замкнутій поверхні, що обмежує область. Проведено дослідження деяких функціональних просторів у нерегулярній області з тонким включенням та операторів сліду на розімкнутій ліпшицевій поверхні. Показано еквівалентність задачі в диференціальному формулюванні та відповідної варіаційної задачі. Доведено існування та єдиність розв’язків у відповідних функціональних просторах.
Мова Українська
PDF формат Сибіль Ю. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти