Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2013
Випуск 19
Автори Романюк В.
Назва статті Процедура перетворення мінімаксного розподілу ймовірностей згідно з відстежуванням об’єкта для оцінювання об’єктового фактора зі скінченною множиною його теоретичних значень
Анотація Викладено визначення об’єктового фактора, який приписаний до скінченної множини теоретичних значень. Базова оцінка об’єктового фактора виконується за допомогою розподілу ймовірностей згідно з мінімаксним ризиком. Подано процедуру перетворення розподілу ймовірностей, отриманого за правилом мінімаксу, відповідно до відстежування об’єкта. Остаточно перетворений розподіл імовірностей приймається, тільки якщо він достатньо близький до накопиченого статистичного розподілу.
Мова Англійська
PDF формат Романюк В. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти