Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2013
Випуск 19
Автори Мічута О., Власюк А., Мартинюк П.
Назва статті Математичне моделювання впливу хімічної суфозії та неізотермічних умов на фільтраційну консолідацію засолених ґрунтів у тривимірному випадку
Анотація Вдосконалено математичну модель консолідації ґрунтів з урахуванням їхньої засоленості та неізотермічних умов. Запропоновано кінематичну граничну умову на верхній рухомій межі масиву засоленого ґрунту з урахуванням хімічної суфозії. Чисельний розв’язок відповідної тривимірної крайової задачі знайдено безсітковим методом радіальних базисних функцій. Проведено чисельні експерименти. Досліджено вплив хімічної суфозії на розподіл надлишкових напорів у засоленому масиві ґрунту та на просідання верхньої межі ґрунту в неізотермічних умовах.
Мова Українська
PDF формат Мічута О., Власюк А., Мартинюк П. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти