Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2013
Випуск 19
Автори Кіндибалюк Аркадій, Притула М.
Назва статті Модифікований метод Лі-алгебричних апроксимацій для еліптичних рівнянь з неоднорідними крайовими умовами
Анотація Запропоновано модифікацію методу Лі-алгебричних апроксимацій для розв’язування одновимірних крайових задач для еліптичних диференціальних рівнянь з неоднорідними крайовими умовами типу Діріхле. Розглянуто схему побудови відповідного скінченно-вимірного зображення диференціального оператора. Отримано систему лінійних алгебричних рівнянь для безпосереднього розв’язання крайової задачі з неоднорідними крайовими умовами. Проведено чисельні дослідження на прикладі модельних задач.
Мова Українська
PDF формат Кіндибалюк Аркадій, Притула М. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти