Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2013
Випуск 19
Автори Дияк І., Ящук Ю.
Назва статті Скінченно-граничноелементний оцінювач похибки МСЕ для задач теорії пружності
Анотація Досліджено апостеріорний оцінювач похибки, поданий у [8]. Наведено умови застосування оцінки, побудовано алгоритм адаптації сіток скінченних і граничних елементів, який реалізує згадані умови. Для тестової задачі з відомим аналітичним розв’язком продемонстровано добру кореляцію запропонованого оцінювача з істинною похибкою методу скінченних елементів.
Мова Українська
PDF формат Дияк І., Ящук Ю. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти