Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2013
Випуск 19
Автори Шахно С., Убізський Д., Ярмола Г.
Назва статті Застосування прискореного методу Ньютона та різницевих методів до розв’язування задачі пошуку періодичних режимів у нелінійних динамічних системах
Анотація Застосовано прискорений метод Ньютона та різницеві методи (метод хорд і метод Курчатова) для розрахунку періодичних режимів у нелінійних динамічних системах. Сформульовано алгоритм розв’язування задачі. На тестових прикладах проведено числове дослідження методів і виконано порівняння отриманих результатів.
Мова Українська
PDF формат Шахно С., Убізський Д., Ярмола Г. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти