Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2013
Випуск 19
Автори Стосик Н., Хапко Р.
Назва статті Про чисельне розв’язування задач нестаціонарної теплопровідності в тривимірних необмежених областях
Анотація Для наближеного розв’язування першої початково-крайової задачі для параболічного рівняння у необмежених тривимірних областях запропоновано поєднання перетворення Лагерра за часовою змінною і метод граничних інтегральних рівнянь. У підсумку задача редукується до послідовності інтегральних рівнянь по границі області, для чисельного розв’язування яких застосовано дискретний проекційний метод зі сферичними функціями. Подано приклади чисельних експериментів.
Мова Українська
PDF формат Стосик Н., Хапко Р. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти