Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2013
Випуск 19
Автори Жук М., Кіндибалюк Адріана, Щербина Н.
Назва статті Математичні аспекти розв’язування задачі про деформування пружно закріпленої пластини методом Канторовича
Анотація Досліджено математичні аспекти застосовності методу Канторовича до розв’язування двовимірної крайової задачі про деформування пружно закріпленої пластини за дії статичного трансверсального навантаження. Математична модель ґрунтується на теорії пластин Кірхгофа–Лява. З використанням методу Канторовича вихідну задачу зведено до розв’язування відповідної системи звичайних диференціальних рівнянь. Доведено існування та єдиність узагальненого розв’язку методу Канторовича та його збіжність.
Мова Українська
PDF формат Жук М., Кіндибалюк Адріана, Щербина Н. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти