Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2013
Випуск 19
Автори Бартіш В.
Назва статті Рекурсивний аналог трикрокового методу Ньютона
Анотація Запропоновано та досліджено трикроковий рекурсивний метод розв’язування задач мінімізації, побудований на основі трикрокового методу Ньютона. Подано рекомендації стосовно вибору оптимальної, в сенсі кількості обчислень, глибини рекурсії. Наведено результати чисельних експериментів, які підтверджують ефективність запропонованих методів.
Мова Українська
PDF формат Бартіш В. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти