Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2012
Випуск 18
Автори Литвин Б.
Назва статті Модифікація паралельного генетичного алгоритму з дійсним кодуванням
Анотація Запропоновано модифікацію розпаралеленого генетичного алгоритму з дійсним кодуванням. Розроблена модифікація ґрунтується на процедурі розпаралелення типу masterslave, у якій розпаралелюється процес рекомбінації хромосом у наперед заданій кількості потоків. Побудований розпаралелений алгоритм орієнтовано на використання у сучасних багатоядерних комп’ютерних системах зі спільною пам’яттю. Досліджено прискорення (у часі) розв’язання задач у багатопотоковому середовищі Windows XP, проаналізовано вплив використаних структур даних на повноту завантаження CPU
Мова Українська
PDF формат Литвин Б. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти