Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2012
Випуск 18
Автори Єлейко Я., Куликовець Н., Зброінська Б.
Назва статті Моделювання трансакційних витрат в умовах невизначеності
Анотація Важливою проблемою на сучасному етапі розвитку економічних стосунків суб’єктів господарської діяльності є побудова методів і моделей оцінювання трансакційних витрат [3]. Дослідження провідних зарубіжних і вітчизняних вчених свідчать про те, що трансакційні витрати є важливою і водночас складною, багатогранною категорією [2]. Розглянуто декілька варіантів розвитку інвестиційного процесу при різних початкових умовах, всіляких можливих обставин
Мова Українська
PDF формат Єлейко Я., Куликовець Н., Зброінська Б. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти