Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2012
Випуск 18
Автори Годич О., Кушнір П., Щербина Ю.
Назва статті Інтелектуальна система моделювання поведiнки агентiв у задачi навiгацiї
Анотація Розглянуто задачу побудови програмного забезпечення для моделювання поведінки інтелектуальних агентів у віртуальному середовищі. Проведено аналіз існуючих рішень, окреслено їхні переваги та недоліки. Сформульовано основні вимоги до систем такого типу. Розглянуто розроблене програмне забезпечення, яке якісно реалізує поставлені вимоги. Наведено опис отриманої системи, а також обґрунтовано її ефективність і конкурентоспроможність
Мова Українська
PDF формат Годич О., Кушнір П., Щербина Ю. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти