Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2012
Випуск 18
Автори Муха І., Савула Н., Стягар А.
Назва статті Аналіз математичної моделі Тимошенка
Анотація Подано доведення існування та єдиності слабкого розв’язку математичної моделі згину пластини Тимошенка. Крім того, наведено числові результати розв’язування цієї задачі в одновимірному випадку, отримані на підставі функцій-бульбашок. Одержані числові результати дають підстави для використання функцій-бульбашок і у випадку нелінійної задачі моделі Тимошенка
Мова Українська
PDF формат Муха І., Савула Н., Стягар А. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти